Contents

 1. ட்விட்டர் கையேடு – எளிய தமிழில்

 2. மின்னூல் ஆக்கம்

 3. உரிமை

 4. அறிமுகம்

 5. I. Main Body

  1. 1. புதிய குருவி

  2. 2. நுழைவாயில்

  3. 3. காலக்கோடு:

  4. 4. மற்ற அமைப்புகள்

  5. 5. தலைப்பக்கம்

  6. 6. கீச்சர் பக்கம்

  7. 7. சுருக்கு விசைகள்

  8. 8. அலைபேசியில் ட்விட்டர்

  9. 9. மேலதிகமாக

  10. 10. ட்விட்டரில் நிழற்படங்களை பகிர்ந்திடும் வழிகள்

  11. 11. ட்விட்டரில் இசையை பகிர்ந்திடும் வழிகள்

  12. 12. ட்விட்டரில் காணொளிகளைப் பகிர்ந்திடும் வழிகள்

  13. 13. புதிய கீச்சர்களை தேடும் வழிகள்

  14. 14. உங்கள் ட்விட்டர் கணக்கு ஏன் முடக்கபடக்கூடும், எப்படி மீட்பீர்கள்?

  15. 15. புதிய கீச்சர்களுக்கு சில ஆலோசனைகள்!

  16. 16. ட்விட்டர் கணக்கை அழிக்க, மீண்டும் உயிர்பிக்க

  17. 17. புதியவர்களை/புதியவர்களுக்கு பரிந்துரைக்க

  18. 18. பல ட்விட்டர் கணக்குகளை நிர்வகிக்க

  19. 19. ஸ்பாம் DMகளிலிருந்து ட்விட்டர் கணக்கை பாதுகாக்கும் வழிகள்

  20. 20. கீச்சுகளை தரவெடுத்தல் அழித்தல்

  21. 21. தமிழில் கீச்சு எழுதும் வழிகள் : தொகுப்பு

  22. 22. ட்விட்டர் என்ற ஆலமரம்

 6. Free Tamil Ebooks - எங்களைப் பற்றி